An bhfuil tú réidh?

i gcás éigeandála ...

Sa láithreán gréasáin seo tugtar sonraí faoi phleananna Rialtas na hÉireann le haghaidh móréigeandálaí. Is é an Oifig um Pleanáil Éigeandála a d’fhorbair é chun an t-eolas reatha a thabhairt le chéile maidir le pleanáil, freagairt agus bainistíocht na hÉireann agus i ndáil le réimse leathan éigeandálaí. Sa láithreán gréasáin seo freisin tugtar comhairle phraiticiúil ar conas ullmhú i gcomhair an rud nach mbíonn coinne leis agus cad ba cheart a dhéanamh i gcás go dtarlódh teagmhas den sórt sin.

In Éirinn tá ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais éagsúla freagrach as feidhmeanna pleanála éigeandála sonracha. I gcás móréigeandála, sanntar an roinn nó gníomhaireacht is oiriúnaí mar an ngníomhaireacht cheannasach chun an freagairt uirthi a chomhordú.

Cliceáil anseo chun léamh faoi struchtúir reatha an Rialtais.

Nuacht is deanaí

Tweets is deanaí