Aimsire Troime

Cé gur annamh go dtarlaíonn siad in Éirinn, rinne éigeandálacha aimsire troime mar stoirmeacha agus hairicíní dochar do mhaoin san am atá thart. I gcás éigeandálacha den sórt sin, freagróidh Met Éireann láithreach do rabhaidh aimsire idirnáisiúnta agus eiseoidh sé foláirimh aimsire seirbhíse poiblí d’údaráis áitiúla. Beidh socruithe ar bun ag d’údarás áitiúil leis na foláirimh seo a fháil agus iad a fhreagairt go tapa.

De réir an Chreat um Bainistiú Éigeandálacha ní mór go mbeadh fo-phlean ag gach údarás áitiúil le héigeandálacha aimsire troime a fhreagairt. Ta creat náisiúnta um fhreagra ar éigeandálacha aimsire troime á fhorbairt le cinntiú go bhfuil gach plean aimsire troime áitiúil reatha comhordaithe agus nasctha go cuí.