Bheith réidh i gcomhair éigeandálacha

Pleananna Pearsanta

Is iad na daoine is tábhachtaí le smaoineamh orthu i gcás éigeandála ná na daoine i do neasteaghlach. Agus tú ag déanamh do chuid pleananna agus réitiúchán tá rúdaí áirithe nach mór duit smaoineamh orthu:

 • D’fhéadfadh sibh bheith scartha óna chéile.
 • D’fhéadfach nach mbeadh sibh in ann cumarsáid a dhéanamh lena chéile.
 • D’fhéadfadh soláthair chumhachta bheith briste.
 • D’fhéadfadh go ngortófaí, go trom b’fhéidir, tú féin nó baill eile de do theaghlach.
 • D’fhéadfadh sibh bheith i staid chontúirteach ina bhfuil tine, tuile nó eilimintí eile i gceist.

Le bheith réidh ba cheart duit cinntiú gur labhair tú le do theaghlach agus do chomharsana is gaire faoina bhféadfadh sibh a dhéanamh. Áirigh cuid de na moltaí seo a leanas nó iad go léir i do phleananna le coimeád slán:

 • Cinn ar conas is fearr a choimeádfaidh tú i dteagmháil le baill teaghlaigh i gcás éigeandála.
 • Muna bhfuil sibh sa bhaile, aontaigh ar conas a dhéanfaidh sibh teagmháil lena chéile, cé a bhfaighidh na leanaí ón scoil agus cé a bhreathnóidh ar bhaill teaghlaigh nó comharsana aosta nó faoi mhíchumas.
 • I gcás go bhfuil sibh scartha, cinn ar ball de do theaghlach (a d’fhéadfadh bheith ina c(h)ónaí in áit eile) a dhéanfaidh tú teagmháil leis/léi le cur ar eolas gach duine go bhfuil tú slán.
 • Cinntigh go bhfuil seoladh, uimhreacha baile, fón póca, agus oibre an duine seo ar eolas ag gach duine. Tabhair na sonraí seo do d’ionad oibre féin agus do scoil do leanaí.
 • Aontaigh ar áit ina mbuailfidh sibh go léir má tá sibh scartha óna chéile.

Príomhcháipéisí a Stóráil

Stóráil cáipéisí tábhachtacha go sábháilte

Sa chuid is mó de chásanna éigeandála is é an cúram is láithrí a bheidh agat nó do shábháilteacht agus i gcás aslonnaithe ba cheart na hearraí teaghlaigh agus giúirléidí ar fad a fhágáil sa teach. Ach, i gcás éigeandálacha nach bhfuil aon chontúirt láithreach i gceist, d’fhéadfadh go mbeadh am agat le cáipéisí tábhachtacha a chuardú sula n-imíonn tú ón teach. Mar sin, tá sé tábhachtach cinntiú go gcoimeádtar iad go léir san áit chéanna.

Is maith an smaoineamh na rudaí seo a leanas a choimeád i gcoimeádán uiscedhíonach nó taisceadán soghluaiste beag in áit shlán inar féidir é a fháil go héasca:

 • Uachtanna
 • Pasanna
 • Grianghraif
 • Teastais breithe agus pósta

Cé agus Cad ar cheart duit éisteacht leis

Rabhaidh Raidió agus Teilifíse

I gcásanna móréigeandála d’fhéadfadh sé bheith riachtanach rabhaidh a eisiúint tríd na meáin chumarsáide náisiúnta ag moladh an bealach gnímh is fearr duit. De ghnáth dhéanfaí teachtaireachtaí den sórt sin a chraoladh ar gach caineál raidío agus teilifíse náisiúnta.

Cuimhnigh go bhféadfadh nach mbeadh cumhacht agat, mar sin tá sé tábhachtach raidió a oibríonn ar cheallra a choimeád agus éisteacht le ceann de na stáisiúin seo a leanas:

 • RTE Radio 1
 • RTE 2 FM
 • Today FM
 • RTE Lyric FM
 • RTE Radio na Gaeltachta
 • Newstalk 106

Tá sé beartaithe go n-iompróidh do stáisiúin raidió áitiúil príomhtheachtaireachtaí freisin

Áit ar féidir déanfar eolas agus rabhaidh a chraoladh ar na cainéil Teilifíse seo a leanas.

 • RTE 1
 • RTE 2
 • TV3
 • TG4

Foghlaim faoi shábháilteacht i do theach féin

 • Faigh amach conas agus cathain soláthair leictreachais, gáis agus uisce a chasadh as i do theach féin.
 • Cinntigh go bhfuil uimhreacha do stáisiúin Garda áitiúil, do Dhochtúra, Bord Gáis, BSL agus do chomhairle áitiúil ar eolas agat agus coimeád iad in aice le d’fhón.
 • Dialaigh 999  112 le ceangal díreach a fháil do sheirbhísí dóiteáin agus otharchairr agus má tá cúnamh Garda éigeandála ag teastáil uait.

Foghlaim roinnt garchabhrach bunúsaí

D’fhéadfadh sé bheith an-úsáideach na gnéithe bunúsacha de gharchabhair bheith ar eolas agat in aon éigeandáil agus féadann sé tuilleadh gortaithe nó anacra a chosaint. Ritheann do Chumann Naomh Eoin áitiúil, Cumann Croise Deirge na hÉireann agus Cosaint Shibhialta cúrsaí bunúsacha go rialta agus ritear iad i go leor coláistí pobail.

Réitigh paca éigeandála agus coimeád in aice láimhe é

D’fhéadfadh na rudaí seo a leanas bheith fíor-luachmhar i gcabhrú leat coimeád sábháilte agus dul i ngleic le réimse cásanna éigeandála:

 • Raidío a oibríonn ar cheallra (le ceallraí breise).
 • Tóirse (le ceallra breise), coinnle agus lasáin uiscedhíonacha.
 • Fearas garchabhrach agus lámhleabhar.
 • Cógas, soláthair earraí maisíochta agus sláintíochta.
 • Riachtanais speisialta do naoínáin, daoine aosta agus baill teaghlaigh faoi mhíchumas.
 • Éadaí breise agus málaí codlata do gach ball teaghlaigh.
 • Fón póca , luchtaire agus ceallra breise.
 • Málaí plaisteacha láidre (le haghaidh éadaí, earraí luachmhara,cáipéisí agus grianghraif).
 • Cóipeanna de cháipéisí teaghlaigh tábhachtacha (teastais breithe, pasanna agus ceadúnais).
 • Sonraí teagmhála do bhur dteagmháil teaghlaigh aontaithe.
 • Cártaí imeartha nó cluichí do leanaí óga.

Cad ba cheart a dhéanamh má tá ort fanacht i do theach ar feadh tréimhse laethanta

Ba cheart duit cinntiú go mbeidh na rudaí seo a leanas ar fáil i gcás éigeandála áit ar gearradh soláthair chumhachta, gáis agus uisce:

 • Déan socraithe le soláthair bhunúsacha (bia agus uisce) a stóráil áit éigin i do theach, le maireachtáil ar feadh suas go trí lá.
 • Téip duchta agus leathán plaistigh le fuinneoga a shéalú, síosúr agus scian airm Eilvéisigh.
 • Múchtóir dóiteáin.

Gliogáil anseo le foghlaim faoi phleanáil leanúnachais gnó.