Buamaí agus Pacáistí Neamhghnácha

Pléascadh Buama

 • Fág an ceantar/an foirgneamh chomh tapa agus chomh calma agus is féidir.
 • I gcás smionagair titime, faigh fothain faoi bhord nó deasc daingean go dtí go bhfuil an cás seasta go leor le himeacht go sábháilte. Nuair atá sé sábháilte, fág go tapa, ag breathnú amach d’úrláir agus staighrí lagaithe.
 • Cinntigh go bhfuil tú sábháilte sula n-iarrann tú cabhrú le daoine eile.
 • Má tá tú sáinnithe i smiongar, ná las lastán. Clúdaigh do bhéal le ciarsúr nó éadaí. Tapáil go rithimeach ar phíob nó balla ionas go mbeidh an lucht tarrthála in ann cloisteáil áit a bhfuil tú.

Ag fáil pacáiste amhrasta

Bí ar an airdeall má fhaigheann tú pacáiste ó dhuine nach bhfuil aithne agat air nó uirthi. Tarraing aird faoi leith ar phacáiste ar cosúil gur clúdaíodh go dona é nó go bhfuil cruth neamhghnách air. NÁ HOSCAIL an pacáiste ach má tá tú muiníneach go bhfuil a fhios agat cad atá ann agus cé a sheol é. Má tá tú amhrasach ar chor ar bith:

 • Fág an pacáiste áit a bhfuil sé.
 • Cuir gach duine as an seomra agus dún an doras. Scar amach an seomra agus coimeád daoine eile ó dhul isteach ann.
 • Glaoigh ar 999 nó 112 agus iarr ar na Gardaí.
 • Déan liosta de na daoine a bhí sa seomra le tabhairt do na húdaráis nuair a thagann siad.
 • Má bhaineann, cuir foireann slándála an fhoirgnimh san airdeall.
 • Fan in áit shábháilte go dtí go dtagann na seirbhísí éigeandála agus lean a gcuid treoracha.

Má d’oscail tú pacáiste amhrasta – fág an pacáiste áit a bhfuil sé agus más féidir cuir clúdach air.

 • Cuir gach duine amach ón seomra agus dún an doras. Scar amach an seomra agus coimeád daoine éile ó dhul isteach ann. Más féidir, cas as an t-aerchóiriú.
 • Má tá rochtain agat ar sheomra folctha, nigh do lámha nó tóg cith le gallúnach agus uisce. Ná tadhaill do bheál ná do shúile le do lámha.
 • Má fhulaingíonn tú aon airíonna fisiciúla láithreach glaoigh ar 999 agus iarr ar otharcharr.
 • Glaoigh ar 999 or 112 agus iarr ar na Gardaí.
 • Déan liosta de na daoine a bhí sa seomra le tabhairt do ha húdaráis nuair a thagann siad.
 • Má bhaineann, cuir foireann slándála an fhoirgnimh san airdeall.
 • Fan in áit shábháilte go dtí go dtagann na seirbhísí éigeandála agus lean a gcuid treoracha.