Éigeandálacha

Baineann na héigeandálacha is coitianta a thagann chun cinn le teagmhais nach rabhthas ag súil leo a éilíonn freagra tapa ó na seirbhísí éigeandála - an Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an tseirbhís dóiteáin. Bíonn freagra marthanach níos gearrthéarmaí ó na seirbhísí éigeandála agus na gníomhaireachtaí Stáit ag teastáil d’éigeandálacha eile.

Móréigeandálacha

D’fhéadfadh na tarlúintí seo a leanas bheith ina móréigeandáil:

Is é atá i móréigeandáil ná tarlúint, a chuireann le nó a bhagraíonn gortú nó bás, cur isteach trom ar sheirbhísí riachtanacha nó dochar ar mhaoin nó ar an gcomhshaol nó bonneagar thar ghnáthchumais na bpríomhsheirbhísí éigeandála de ghnáth agus é gan aon nó gan ach beagán rabhaidh. Teastaíonn cur i bhfeidhm acmhainní breise uaidh le freagra éifeachtach agus comhordaithe a chinntiú.

Pleananna Móréigeandála

Tá plean móréigeandála aonair ag gach Príomhghníomhaireacht Freagra (An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus údaráis áitiúla), a leagann amach a socruithe le freagrú ar mhóréigeandálacha. Comhréitíonn pleananna na ngníomhaireachtaí seo faoi seach leis na socruithe ata leagtha amach sa Chreat um Bainistiú Móréigeandálacha. Freisin tá sainphleananna ar bun le freagrú ar chineálacha eile éigeandálacha, mar theagmhas núicléach nó paindéamach fliú.

Eolas Breise

Foilsíodh an Creat um Bainistiú Móréigeandálacha anuraidh tar éis athbhreithnithe ar Chreat um Freagra Comhordaithe ar Mhóréigeandálacha 1984. Tá na príomhghníomhaireachtaí freagra ag oibriú anois leis an gcreat nua a chuimsiú ina bpleananna éigeandála reatha féin. Ar leathanaigh eile ar an tsuíomh seo gheobhaidh tú sonraí ar conas réimse leathan éigeandálacha a fhreagairt.

Léitheoireacht Bhreise