Teagmhas Truaillithe san Fharraige

Déantar teagmhas truaillithe san fharraige a shainiú mar aon uair a iarrann árthach cabhair (seachas cuardach agus tarrtháil) mar gheall ar dhochar ar nó teip ar innealra agus doirteadh nó doirteadh bagartha ola nó substaintí guaiseacha díobhálacha eile.

De ghnáth tarlaíonn sé mar thoradh ar thaismeach mara m.sh. talmhú, imbhualadh, dóiteán nó dul faoi uisce. D’fhéadfadh an gníomh freagra cúnamh tarrthálais don árthach a áireamh agus clúdóidh sé doirteadh nó doirteadh bagartha ola nó substainte eile san fharraige, agus/nó glanadh cladaigh.

Gníomh Freagra

Is iad Gardaí Cósta na hÉireann an t-údarás atá freagrach as teagmhais éigeandála mara a bhainistiú trí mhonatóireacht, idirghabháil agus ceannas agus rialú deireanach ar an teagmhas a chleachtadh. Áiríonn sé seo freagra taismí d’árthaigh a bhfuil gá acu le cúnamh agus freagra truaillithe ag éirí as bagairt doirte nó doirteadh nó cailleadh ola nó substaintí guaiseacha nó díobhálacha, a bhagraíonn cósta na hÉireann nó leasanna bainteacha.

Cad ba cheart a dhéanamh (i gcás éigeandála)

Déan teagmháil le Gardaí Cósta na hÉireann trí 999  112 a dhiailiú. Déanfaidh na Gardaí Cósta an teagmhas a mheas agus freagróidh siad dá réir ag brath ar nádúr an teagmhais.