Tionóiscí Iompair

Is iad tionóiscí iompair na cásanna éigeandála is rialta, agus iarrtar freagra tapa agus comhordaithe ó na seirbhísí éigeandála mar gheall ar a nádúr tobann agus toisc nach bhfeictear ag teacht iad.

Tharla imeachtaí in Éireann mar thuairt Air India ar chósta na hÉireann i 1985, tuairteanna iarnróid mar iadsan ag Buttevant i 1982 agus Cherryville i 1983 agus mórthionóiscí bóthair mar an tuairt bus ag Kentstown i 2005.

Le blianta beaga anuas, ghlac Éire, cosúil leis an gcuid is mó de thíortha an AE, páirt ina socruithe móréigeandála nó cosanta sibhialta a athbhreithniú agus a fhorbairt. Mar thoradh ar seo rinneadh cáipéis nua, an Creat um Bainistiú Móréigeandálacha.

Is é cuspóir na cáipéise seo ná socruithe a chur ar bun le cur ar chumas na dtrí príomhghníomhaireachtaí freagra – na húdaráis áitiúla, An Garda Síochána agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, a gcuid iarrachtaí a chomhordú nuair a tharlaíonn móréigeandáil. Rialaíonn an cháipéis an freagra ar mhórthionóiscí iompair chomh maith le héigeandálacha eile.